2015-03-16 20:02

Online populace v regionu CEE

Česká republika je čtvrtou nejpočetnější online populací ve střední a východní Evropě (za Ruskem, Ukrajinou a Polskem), jež v březnu dosáhla velikosti 6,68 milionu uživatelů. V porovnání s jinými zkoumanými trhy patří česká online populace mezi zralejší a její podíl starších uživatelů je jedním z vyšších v regionu. Nejmladší z analyzovaných evropských online populací je bosenská, naopak nejstarší dánská a slovinská. Tyto informace přináší studie gemiusAudience, která zkoumá velikost a složení …

Společnost Gemius zkoumala velikost a složení internetové populace v regionu střední a východní Evropy a v Dánsku. Podle výsledků studie gemiusAudience má nejmladší online populaci Bosna, kde 40 % jejích členů je ve věku 15–24 let. Velmi mladou populaci má také Chorvatsko a Bělorusko (34 % a 31 % uživatelů v této věkové kategorii). Oproti tomu je podíl uživatelů v tomto věku v ČR téměř dvakrát nižší než v Bosně a dosahuje téměř 17 %. Mateusz Gordon, odborník v oblasti e-commerce, je přesvědčen, že při plánování online podnikání je nutné zjistit údaje o věku internetových uživatelů: „Pro mladé lidi je internet především zdrojem zábavy. Proto na trzích, kde dominují skupiny mladých uživatelů, je možné očekávat nárůst prodeje všech druhů multimédií, jako například her, hudby či aplikací pro smartphony,“ říká Mateusz Gordon, Inetrnational e-Commerce Segment Manager společnosti Gemius.

Skupina uživatelů ve věku 25–34 let je nejpočetnější v Rusku, Srbsku, (31 %, 27 %) a také v Maďarsku a Polsku (v obou státech 26 %). O něco starší je populace v ČR a Slovinsku, kde je největší počet uživatelů ve věkové kategorii 35–44 let (23 % a 20 %). Nejstarší populací je pak dánská, ve které je již více než čtvrtina uživatelů starší 55 let. Pro srovnání: počet těchto uživatelů v ČR je o něco nižší a dosahuje 17 %. "Čím zralejší je internetový trh, tím větší je podíl starších uživatelů populace. To je důvodem, proč odvětví internetového trhu zaměřené na starší zákazníky budou stále vyznamnější. Počet uživatelů, kteří nakupují přes internet produkty a služby určené pro tuto cílovou skupinu, jako jsou například nabídky zájezdů pro seniory, rehabilitačních zařízení nebo léků, bude stále růst,” komentuje Mateusz Gordon.

Největší online populaci má v regionu střední a východní Evropy Rusko (61 milionů uživatelů), Polsko (19 milionů) a Ukrajina (16 milionů). Česká republika patří, vedle Maďarska (5 milionů), Dánska (4,3 milionu), Běloruska (4,8 milionu) a Bulharska (4 miliony), mezi středně velké internetové populace. Mnohem menší je online populace například na Slovensku (3 miliony uživatelů), ve Slovinsku (1,4 milionu) či v Lotyšsku (1,3 milionu).

Data pochází z mezinárodního projektu gemiusAudience (únor 2013), prováděného společností Gemius v souladu s normou ICC/ESOMAR na sedmnácti trzích: v České republice, Dánsku, Polsku, Rusku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Bělorusku, Bulharsku, Rumunsku, Bosně a Hercegovině, na Slovensku a na Ukrajině.

Do schránky> Tisk

Typ obsahu

analýza

Chcete se dozvědět více o tomto tématu?

Kontaktujte nás

Získejte všechny zprávy, názory a příručky v jednom e-mailu!

Přečtěte si náš newsletter