Cookie Policy

Pravidla pro zpracování osobních údajů spojených s cookie ID

Kdo zpracovává mé osobní údaje?

Zpracovatelem osobních údajů je společnost Gemius SA se sídlem ul. 48 Domaniewska, budova D48, 6. patro, 02-672 Varšava, Polsko

Jaké údaje jsou zpracovávány?

Data, která zpracováváme, jsou data spojená s vaší cookie ID. Tyto údaje se týkají vaší aktivity na webových stránkách a interakce s reklamami, které se vám zobrazují, např. počet zobrazení (zásahů), čas strávený na webu, který jsme sledovali, technické údaje o použitém zařízení (rozlišení obrazovky, operační systém) nebo fragment IP adresy. Pokud jste vyplnili formulář pro náš výzkum gemiusAudience (Netmonitor) v daném prohlížeči, mohli bychom výše uvedená data spojit se sociodemografickými údaji, které jste s námi sdíleli. Jako účastník tohoto výzkumu jste mohli nainstalovat náš software a poskytli nám e-mailovou adresu - shromážděná data jsou poté údaje, které jsou povoleny licenční smlouvou pro tento software. Vedle výše uvedených dat, by mohly obsahovat i podrobnější údaje o vašem zařízení a také přesnější údaje o reklamách, které obdržíte, nebo dodatečné informace o webových stránkách, které nemůžeme monitorovat.

Jaký je účel shromažďování dat o mé aktivitě na internetu?

Informace o vaší aktivitě na internetu se shromažďují pro statistické účely. Statistiky poskytujeme našim klientům, nesdílíme však s nimi žádné informace o vás. Monitorujeme reklamy pouze na některých webech. Informace o zásazích nebo o výdeji reklam se mohou použít k přizpůsobení obsahu, který zobrazujete podle vašich potřeb.

Jaký je právní základ pro zpracování údajů?

Právním základem pro zpracování dat je souhlas se zpracováním údajů spojených s vaší Cookie ID.

Jaké data jsou odesílány a sdíleny?

Pokud máme váš souhlas se zpracováváním údajů pro marketingové účely, mohli bychom je sdílet s dalšími sítěmi, které upravují reklamu, například na základě vašich předchozích návštěv, nicméně s nimi nebudeme sdílet údaje shromážděné pro jiné účely. Mohli bychom sdílet data s našimi klienty, ale můžeme to udělat výlučně na základě vašeho souhlasu, který jste zadali Klientovi. Náš klient pak určuje účel a způsob využití údajů, které mu byly poskytnuty, ale vždy podle rozsahu, s nímž jste souhlasili.

Vaše údaje mohou být také sdíleny s orgány dozoru pro jejich žádost o ověření operací zpracování dat.

Jsou má data přenášena mimo EU?

Údaje nejsou vydávány mimo EU, pokud se netýkají lidí mimo toto území. Pak mohou být data sdílena nebo předána do země původu. V takové situaci aplikujeme příslušné dohody a předpisy, abychom zajistili odpovídající bezpečnostní standard zpracování a zákonnost takové operace.
Vaše data se používají pro přípravu statistických výkazů. Tyto data neobsahují osobní údaje. Údaje ve formě statistických dat mohou být poté převedeny mimo EU.

Na jak dlouhou dobu jsou data ukládána?

Úplné soubory dat jsou uchovávány po dobu 3 let od okamžiku jejich shromáždění. Data, která jsou starší než 3 roky, jsou přetvořeny do menších celků (velká část z nich je vymazána a zůstávají pouze reprezentativní data) a jsou uchovávány výhradně pro statistické účely, přičemž stále podléhají řádnými bezpečnostními opatřeními.

Jaká práva mi náleží?

V rámci dodržování vašich osobních práv podporujeme ochranu údajů v souladu se závaznými zákonnými předpisy. Máte právo na:

  • přenos dat (v případě změny správce dat)
  • odvolání souhlasu, a to kdykoliv a následné odstranění souvisejících údajů
  • opravu údajů
  • omezení zpracování údajů
  • informace o tom jaké vaše údaje zpracováváme a kdo k nim má přístup
  • podání námitky proti zpracování údajů v souvislosti s profilováním.

Abyste mohli uplatnit tato práva, kontaktujte nás prosím webové stránky Gemius Privacy Tool (privacypolicy.gemius.com).

Musím svá data sdílet?

Své data sdílet nemusíte. Můžete zablokovat nastavení cookie ve vašem prohlížeči, nebo můžete uplatnit vaše práva (popsáno výše). V takovém případě budete dostávat informace nebo reklamy, které by pro vás nemusely být zajímavé nebo důležité.

Jsou mé zájmy nebo jiné informace o mně předpovězeny na základě těchto dat?

Vaše data mohou být použita také automatizovaným způsobem pro účely analýzy nebo předpovědi vašich zájmů a informací, jako jsou například preference nákupu. Můžete kdykoli podat námitku proti používání dat k těmto účelům. Chcete-li tak učinit, použijte webový nástroj Gemius Privacy Tool (privacypolicy.gemius.com).

Jak vás mohu kontaktovat v otázkách spojených se zpracováním dat?

Veškeré otázky a pochybnosti v rámci zpracování dat mohou být zaslány na naši e-mailovou adresu: privacy[ay]gemius.com. Pokud si myslíte, že jednáme proti těmto pravidlům nebo máte-li nějaké dotazy týkající se těchto pravidel, kontaktujte nás prosím na výše uvedené adrese. Můžete také podat formální stížností na orgán ochrany osobních údajů, který se zabývá ochranou těchto dat.