Číslo dne
21 %

ukrajinských uživatelů (PC) jsou ženy s vysokoškolským vzděláním (listopad 2017)