Klíčové slovo

Klíčové slovo

gemiusAcademy

Studenti a absolventi hrají v naší společnosti neuvěřitelně důležitou roli. Jejich upřímnost, obětavost a neortodoxní přístup k okolnímu světu nám umožňují realizovat inovativní technologická a výzkumná řešení.

Před více než deseti lety to byli právě absolventi vysokých škol, kteří vybudovali naši společnost. Dnes jsou z nich odborníci na on-line výzkum a technologie, které se k tomuto výzkumu používají.

Za účelem oceňování role a přínosu akademických kruhů při budování naší společnosti jsme vytvořili program gemiusAcademy.

Program gemiusAcademy je:

  • program celoroční praxe, který umožňuje studentům a absolventům udělat své první profesionální kroky pod dohledem zkušeného mentora,
  • IT Academy a Research Academy, které diverzifikují a doplňují vysokoškolské učební osnovy,
  • podpora studentských vědeckých konferencí prostřednictvím vedení zásadních projevů,
  • podpora různých projektů realizovaných studentskými vědeckými kluby,
  • spolupráce s kariérními centry na vysokých školách,
  • účast na veletrzích pracovních příležitostí a ve studentských médiích,
  • spolupráce s institucemi terciárního vzdělávání za účelem přizpůsobení jejich učebních osnov potřebám trhu,
  • inspirace pro témata závěrečných prací,
  • umožnění přístupu do databází a ke zprávám pro účely závěrečných prací.

Zahraniční studenti, kteří mají zájem o náš program gemiusAcademy nebo účast v programu stáží ve společnosti Gemius, by nás měli kontaktovat na adrese students@gemius.com.