Klíčové slovo

Klíčové slovo

Po práci

Jsme přesvědčeni, že vyváženost pracovního a soukromého života je nezbytná k tomu, aby byl člověk efektivním zaměstnancem a šťastným člověkem. Nespornou výhodou společnosti Gemius jsou lidé, které zaměstnáváme a přátelská atmosféra na pracovišti. Rádi spolu trávíme čas v kanceláři i po pracovní době. Jsme přesvědčeni, že pokud zaměstnanci zapadnou do týmu, podpoří to jejich pohodu a ochotu spolupracovat. Přikládáme velkou důležitost vytvoření prostředí příznivého pro fair play a týmovou práci. Přátelství, která vzniknou ve společnosti Gemius, jsou dlouhodobá a často překračují hranice společnosti a dotýkají se soukromých životů a další kariéry.