Klíčové slovo

Klíčové slovo

Návštěvnost internetu

Zajímá vás, zda můžete použít části obsahu, který zveřejňujeme, při své novinářské práci? Odpověď je „ano“, avšak za předpokladu, že budou splněny následující podmínky. Texty zveřejněné na našich internetových stránkách mají sloužit jako zdroj informací. Připravili jsme je pro vás. Kdykoliv se rozhodnete citovat naše novinky, ujistěte se, že nás o tom nezapomenete informovat a poskytnete nám zdroj.

Pokud kopírujete odborné posudky nebo části odborných článků, nezapomeňte uvést autora citovaných slov.

Při publikování na portálech a internetových stránkách uveďte, prosím, odkaz na následující adresu: www.gemius.com, a v případě publikace v tisku - přidejte poznámku, že údaje pochází od společnosti Gemius. V prostředí sociálních sítí uveďte, prosím, pouze titulek a pokračujte odkazem na původní článek dostupný na našich internetových stránkách. Stejná pravidla platí, pokud jde o naše infografiky, ale měli byste mít na paměti, že fotografie použité na našich stránkách nesmí být zveřejněny jinde.

• počet uživatelů internetu a trendy v návštěvnosti internetu za posledních několik let

• profil uživatelů vybraných kategorií webových stránek

• nejnavštěvovanější webové stránky

• reach dané webové stránky mezi uživateli a počet uživatelů navštěvujících vybrané webové stránky (s ohledem na jednotlivé socio-demografické charakteristiky)

• nejnavštěvovanější webové stránky v rámci jednotlivých tematických kategorií

• webové stránky nejnavštěvovanější mezi uživateli jednotlivých skupin či vybraných socio-demografických charakteristik

 

Příklady:

• Draugiem.lv je nejnavštěvovanější sociální síť v Lotyšsku. Navštěvuje ji téměř polovina lotyšských internetových uživatelů (září 2013).

• 45 hodin a 38 minut – průměrný čas strávený online maďarskými internetovými uživateli (červenec 2013).

• český uživatel stráví online více než 25 hodin měsíčně, většinou na komunikátorech a sociálních sítích (srpen 2013).

 

• Již více než 10 milionů polských uživatelů internetu využívá online mapy a lokalizátory (květen 2013).

• počet uživatelů internetu a trendy v návštěvnosti internetu za posledních několik let

• profil uživatelů vybraných kategorií webových stránek

• nejnavštěvovanější webové stránky

• reach dané webové stránky mezi uživateli a počet uživatelů navštěvujících vybrané webové stránky (s ohledem na jednotlivé socio-demografické charakteristiky)

• nejnavštěvovanější webové stránky v rámci jednotlivých tematických kategorií

• webové stránky nejnavštěvovanější mezi uživateli jednotlivých skupin či vybraných socio-demografických charakteristik

 

Příklady:

• Draugiem.lv je nejnavštěvovanější sociální síť v Lotyšsku. Navštěvuje ji téměř polovina lotyšských internetových uživatelů (září 2013).

• 45 hodin a 38 minut – průměrný čas strávený online maďarskými internetovými uživateli (červenec 2013).

• český uživatel stráví online více než 25 hodin měsíčně, většinou na komunikátorech a sociálních sítích (srpen 2013).

• Již více než 10 milionů polských uživatelů internetu využívá online mapy a lokalizátory (květen 2013).

Měření návštěvnosti internetu společnosti Gemius (gemiusAudience)

Pokud potřebujete odborný komentář k údajům, jsme vám k dispozici! Může se stát, že společnost Gemius - z důvodu nedostatečného podílu návštěvníků internetových stránek patřících do určité kategorie - nebude schopna poskytnout údaje pro vybranou tematickou kategorii či cílovou skupinu. V takových případech je možný pružnější přístup k ukazatelům, tj. různé klasifikace věkových skupin nebo prezentace výsledků kombinovaných pro vybrané sociodemografické kategorie. Například v situaci, kdy jsou výsledky pro skupinu uživatelů internetu ve věku 7 - 14 let pod limitem a my nemůžeme dodat údaje, je možné seskupit údaje a prezentovat je pro osoby ve věku 7-24 let atd. Uživatelé internetu zapojeni do našeho výzkumu se liší, pokud jde o minimální věkovou hranici. To je z důvodu dostupnosti různých věkových skupin ve strukturálním výzkumu (v některých zemích nejsou dostupné žádné údaje týkající se dětských uživatelů internetu). Výzkum nezahrnuje všechny internetové stránky. Měření se týká největších internetových stránek, které jsou zaregistrovány metodiky společnosti Gemius, a internetových stránek navržených vydavateli a reklamními sítěmi.

Pokud potřebujete odborný komentář k údajům, jsme vám k dispozici!

Můžete se na nás spolehnout, pokud potřebujete podporu, když si připravujete své materiály a rádi byste probrali způsob, jakým mají být údaje prezentovány.